TCM - Grensoverschrijdend gedrag

Mei 2022 | Bestuur

 

Toerclub Mariaheide hanteert een zero-tolerance beleid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Dit geldt voor iedereen betrokken bij de vereniging. Het gaat hierbij met name om:

Discriminatie

We willen een inclusieve sport, iedereen mag meedoen, kan zichzelf zijn en is welkom. Uitsluiten heeft daarom bij TCM geen plek.

Integriteit

Goed besturen, het goede voorbeeld geven en leven. Sport is kwetsbaar voor financiële fraude en criminele inmenging. Bij TCM doen we er alles aan om dit te voorkomen.

Intimidatie en machtsmisbruik

Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag, intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Hiervoor is bij TCM geen plaats.

Pesten

Plagen mag, pesten is structureel en gericht iemand uitzonderen. Pesten wordt daarom bij TCM niet getolereerd.

Seksuele intimidatie en misbruik

Een hand op de verkeerde plek of foto's in de kleedkamer, praat er over.

Verboden middelengebruik

Een effectief en efficiënt antidopingbeleid hoort bij sport, maar ook drugs- of alcoholgebruik kan schadelijk zijn of onrust veroorzaken. Bij TCM spreken wij elkaar aan bij overmatig gebruik.

 

Vertouwenspersoon

Tevens heeft TCM Theo Raijmakers bereid gevonden om op te treden als Vertrouwenspersoon voor onze vereniging. Mocht een van de leden ongepaste situaties mee maken dan is het mogelijk om contact te zoeken met Theo welke daartoe noodzakelijk geachte acties zal ondernemen en waar nodig het bestuur op de hoogte stellen over de ontstane situaties.

 

Gedragscode

TCM onderschrijft de regels zoals opgesteld door het NOC/NSF deze kunt u inzien