TCM Privacy

Maart 2021 | Bestuur

TCM hanteert een Privacy beleid om te voldoen aan haar wettelijke taken en verplichtingen.

Het volledige Privacy Beleid vind je hier

TCM Huishoudelijk Reglement

Maart 2021 | Bestuur

Toerclub Mariaheide beschikt over een huishoudelijk reglement. 

Het volledige reglement vind je hier

TCM - Grensoverschrijdend gedrag

Mei 2022 | Bestuur

 

Toerclub Mariaheide hanteert een zero-tolerance beleid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Dit geldt voor iedereen betrokken bij de vereniging. Het gaat hierbij met name om:

Discriminatie

We willen een inclusieve sport, iedereen mag meedoen, kan zichzelf zijn en is welkom. Uitsluiten heeft daarom bij TCM geen plek.

Integriteit

Goed besturen, het goede voorbeeld geven en leven. Sport is kwetsbaar voor financiële fraude en criminele inmenging. Bij TCM doen we er alles aan om dit te voorkomen.

Intimidatie en machtsmisbruik

Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag, intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Hiervoor is bij TCM geen plaats.

Pesten

Plagen mag, pesten is structureel en gericht iemand uitzonderen. Pesten wordt daarom bij TCM niet getolereerd.

Seksuele intimidatie en misbruik

Een hand op de verkeerde plek of foto's in de kleedkamer, praat er over.

Verboden middelengebruik

Een effectief en efficiënt antidopingbeleid hoort bij sport, maar ook drugs- of alcoholgebruik kan schadelijk zijn of onrust veroorzaken. Bij TCM spreken wij elkaar aan bij overmatig gebruik.

 

Vertouwenspersoon

Tevens heeft TCM Theo Raijmakers bereid gevonden om op te treden als Vertrouwenspersoon voor onze vereniging. Mocht een van de leden ongepaste situaties mee maken dan is het mogelijk om contact te zoeken met Theo welke daartoe noodzakelijk geachte acties zal ondernemen en waar nodig het bestuur op de hoogte stellen over de ontstane situaties.

 

Gedragscode

TCM onderschrijft de regels zoals opgesteld door het NOC/NSF deze kunt u inzien

 

Basis afspraken voor rijden in een groep

Gedragsregels racefiets - conform aanwijzing van de NTFU

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep. Reden genoeg om een verzameling afspraken op te stellen die je als vereniging kan hanteren voor de veiligheid in hun toerritten met de club.

Let goed op als je in een groep rijdt

Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen, dat begrijpen wij als geen ander. Toch is het belangrijk dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep, dit voorkomt namelijk plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld door een plotselinge uitwijkmanoeuvre of een remactie.

Basisafspraken en tekens

Als vereniging vinden we het belangrijk dat je een aantal basisafspraken met elkaar maakt, ook voor de veiligheid. Wij hebben een aantal basisafspraken, wel je hieronder kunt vinden. Welke tekens in een fietsgroep worden gehanteerd kun je hier vinden.

 1. Er wordt als een groep gereden. Dus samen uit, samen thuis.
 2. Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep.
 3. De voorste fietsers waarschuwen de andere weggebruikers tijdelijk en vriendelijk.
 4. Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegpkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast.
 5. Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt).
 6. Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden.
 7. Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek.
 8. Nooit abrupt van riching veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 9. Als met in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen en voorzichtig de weg weer op.
 10. Niet mobiel bellen (of andere apparatuur bedienen) tijdens het fietsen.
 11. Wees alert en geconcentreerd.
 12. Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 13. Drink en eet op tijd, maar wel op een rustig moment.
 14. Bij pech (bijvoorbeeld lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of het fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 15. De toertochten zijn geen wedstrijden, je houdt je aan de verkeersregels.
 16. Ga uit van groepen van maximaal 14 personen.
 17. Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 18. Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.